Studnie

wiercenie studni, studnia głębinowa, odwierty, ciepło z ziemi, własna woda

Dział prowadzi:

wiercenie studni

 • Czy opłaca się wybudować własne ujęcie wody?

  0
  22.06.2017
  Budowa własnego ujęcia wody jest sporą inwestycją, dlatego warto przemyśleć, czy jest ona opłacalna. Zwykle studnie stawia się na działkach budowlanych i rekreacyjnych, jednak każda z nich z inny charakter i inne przeznaczenie. Kiedy warto zainwestować we własną studnię? Budowa studni przy pomu jednorodzinnym Dom...
 • Rodzaje filtrów w studniach wierconych

  0
  19.11.2015
  Filtry są ważnym elementem konstrukcji studni wierconych, warunkującym ich wieloletnie i sprawne użytkowanie. Do zadań filtrów studziennych należą: zagwarantowanie napływu wody z warstw wodonośnych do studni przy zachowaniu minimalnego oporu hydraulicznego oraz zatrzymanie w warstwie wodonośnej części gruntu o określon...
 • Odwierty pod studnie głębinowe

  0
  19.11.2015
  Studnie głębinowe są tanim i ekologicznym źródłem wody, a ich zastosowanie jest bardzo szerokie. Mogą być używane do poboru wody pitnej, nawadniania ogrodów, bądź też na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Inwestycję w studnię głębinową słusznie uważa się za opłacalną, głównie ze względu na czynniki takie j...
 • Korzyści z posiadania własnej studni

  0
  19.11.2015
  Studnie głębinowe to studnie służące do czerpania wody z pokładów skalnych zalegających na głębokości poniżej 15-20 m. Technicznie jest to pionowa, znajdująca się pod ziemią konstrukcja, złożona z głębokiego wyrobiska o niewielkiej średnicy, wykonanego metodą wiercenia. Studnie głębinowe są tanim i ekologicznym źródłem...
 • Pozwolenie na budowę studni

  0
  19.11.2015
  Do wykonania studni na potrzeby zwykłego korzystania z wód o głębokości do 30 m, a także do poboru wód w ilości do 5 m3 nie wymaga się pozwoleń wodno-prawnych, dokumentacji hydrogeologicznej ani rejestracji. Obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę studni i pobór wód podziemnych zachodzi w przypadku ujęć objętych sz...
 • Studnia i wodociąg w jednym gospodarstwie domowym

  0
  19.11.2015
  W niektórych gospodarstwach domowych, oprócz wody z lokalnego wodociągu, korzysta się również ze studni. Jest to bardzo praktyczne w przypadku awarii wodociągu, studnia pełni wówczas rolę alternatywnego źródła wody. Aby współistnienie tych dwóch źródeł było możliwe, należy zadbać, aby woda z wodociągu nie uległa skażen...
 • Wysoka wydajność w połączeniu ze skuteczną filtracją, to gwarancja wysokiej jakości produktu.

  0
  18.11.2015
  Wysoka wydajność w połączeniu ze skuteczną filtracją, to gwarancja wysokiej jakości produktu. Filtry workowe stanowią jednocześnie ekonomiczną metodę separacji zanieczyszczeń, którą z powodzeniem wykorzystują czołowe przedsiębiorstwa i koncerny z sektora motoryzacyjnego, spożywczego i chemicznego. Dzięki niewielkim ...
 • Mapa hydrogeologiczna zawiera dane na temat użytkowych poziomów zwykłych wód podziemnych

  0
  18.11.2015
  Mapa hydrogeologiczna to kartograficzne odwzorowanie warunków występowania, rozprzestrzeniania, dynamiki, właściwości fizykochemicznych, jakości i ilości wód podziemnych. Opracowuje się ją w różnych skalach w oparciu o mapy geologiczne. Mapa Hydrogeologiczna Polski 1:50 000(MhP) Mapę hydrogeologiczną Polski w ska...
 • Odżelaziacze i zmiękczacze wody

  0
  18.11.2015
  Własna studnia jest komfortowym źródłem czystej i darmowej wody, dzięki czemu jesteśmy całkowicie niezależni od dostaw z lokalnych wodociągów. Bardzo często jednak zdarza się, że wody głębinowe zawierają nadmierne ilości żelaza, manganu i wapnia. Trzeba je wówczas uzdatnić w trosce o zdrowie i funkcjonowanie domowych s...
 • Uzdatnianie wody. Stosowanie filtrów.

  0
  18.11.2015
  Czy to ze studni, czy z własnego ujęcia - woda musi spełniać normy czystości. Jednak często, nawet jeśli owe normy są zachowane, jakość wody pozostawia wiele do życzenia - bywa niesmaczna, miewa nieprzyjemny zapach. Woda taka może wysuszać skórę a nawet niszczyć urządzenia domowe i grzewcze, pozostawiając szkodliwy osa...
 • Dobór wody. Znaleźć odpowiednią wodę...

  0
  18.11.2015
  Budując studnię, trzeba znaleźć odpowiednią wodę. Wody podziemne występują niemal wszędzie, jednak ich przydatność do użycia zależy od głębokości występowania, zasobności warstwy wodonośnej i jakości wody. Od głębokości warstwy wodonośnej zależy również dobór i koszt wybudowania studni. W zależności od głębokości zaleg...
 • Remont studni - najpierw określamy jej stan techniczny

  0
  18.11.2015
  Stara, zaniedbana studnia kopana może być ponownie użytkowana, np. do podlewania ogrodu, a w ostateczności już tylko jako element dekoracyjny. W celu przeprowadzenia remontu, należy określić jej stan techniczny. W pierwszej kolejności trzeba ustalić, czy betonowe kręgi nie są uszkodzone i czy poziom wody umożliwia zamo...
 • Oczyszczanie studni

  0
  18.11.2015
  Studnia, która została zalana w wyniku powodzi uważana jest za zanieczyszczoną i skażoną zarazkami chorobotwórczymi. Nie wolno używać tej wody do picia ani też do pojenia zwierząt czy nawet mycia lub sprzątania. Aby przywrócić studnię do stanu używalności, należy: wybrać wodę, oczyścić dno i cembrowinę, zdezynfekować j...
 • Aby zbudować studnię... Słowo wstępne

  0
  18.11.2015
  Jeżeli masz zamiar wybudować studnię, musisz pamiętać o kilku bardzo ważnych sprawach, które pozwolą Ci przeprowadzić ten proces sprawnie i z uwzględnieniem norm prawnych. Po pierwsze: Sprawdź, czy nie zabraniają tego przepisy o ochronie środowiska. Budowa studni do głębokości 30 m nie wymaga specjalnego zezwolenia,...
 • Likwidacja studni

  0
  18.11.2015
  Firmy przeprowadzające odwierty studni, w swej ofercie posiadają również usługę likwidacji studni. Studnia kwalifikuje się do likwidacji, jeżeli z jakichś powodów użytkowanie jej nie jest dłużej możliwe, uległa trwałemu uszkodzeniu lub wyschnięciu bądź też jej istnienie w danej lokalizacji koliduje z planowaną inwestyc...
 • Własna studnia głębinowa? To się opłaca!

  0
  18.11.2015
  Budując dom, bardzo często planujemy również założenie ogrodu. Pojawia się wówczas kwestia podlewania i zużycia wody na potrzeby upraw i trawnika. Podlewanie średniej wielkości ogrodu rocznie może pochłonąć kilkaset tysięcy litrów wody. W zależności od wielkości ogrodu a także źródła czerpania wody koszty nawadniania k...
 • Materiały do budowy studni głębinowych

  0
  18.11.2015
  Dobór materiałów i urządzeń umożliwia właściwą eksploatację studni jest. Elementy takie jak rury studzienne, filtry czy pompy muszą być dostosowane do parametrów technicznych studni, jej głębokości i wydajności, a także warunków geologicznych podłoża. Wszystkie elementy instalacyjne studni powinny w miarę możliwości po...
 • Filtry żwirowe

  0
  18.11.2015
  Filtry żwirowe uważane są za lepsze od filtrów siatkowych. W tego rodzaju filtrach zamiast siatki filtracyjnej stosuje się obsypkę żwirową lub z gruboziarnistego piasku wokół rury szkieletowej. Podobnie jak siatka ma on za zadanie przepuszczać wodę i drobny piasek, zatrzymywać zaś ziarna grubsze. Stosuje się je od d...
 • Studnia bez rury osłonowej

  0
  18.11.2015
  Studnia bez rury osłonowej nazywana również studnią waskorurową to rodzaj studni, za pomocą której wydobywa się wodnę z płytszych warstw wodonośnych. Budowana jest wtedy, gdy poziom wody podniósł się na skutek ciśnienia artezyjskiego. System ten wykorzystywany jest np. w studniach abisyńskich. Metoda tworzenia otworu w...
 • Studnia z rurą osłonową

  0
  18.11.2015
  Studnia z rurą osłonową to studnia wiercona, w przypadku której w otwór wiertniczywpuszcza się rurę osłonową, w tę z kolei rurę podfiltrową i rurę filtracyjną perforowaną, na głębokość niższą, pozwalającą na osiągnięcie warstwy wodonośnej. Podczas gdy rura osłonowa sięga na ogół do warstwy wodonośnej lub litej skały, r...
Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.